Det gungar så fint (psalm 606)

(Eva Norberg (text), L Å Lundberg (musik))

Det gungar så fint

när han bär dig, mitt barn.

Han går på så mjuka sandaler.

Hans mantel är vävd av det lenaste garn.

Hans arm är så stark, hans doft är så ren.

Han känner var rot och var grop och var sten,

och han nynnar en sång,

som han gjorde en gång

till stjärnornas ljusa koraler.

Mitt barn, du är buren

i Skaparens famn.

Han andas intill dig så nära.

Han håller omkring dig. Han känner ditt namn.

Han gråter med dig, han ler när du ler.

Du är aldrig ensam i vad som än sker

för du hör honom till,

Herren Jesus, som vill

till himmelens glädje dig bära.