I Guds famn

(Britt G Hallqvist)

Det finns hundratusende stjärnor,

Gud känner varendaste en,

precis som han känner var fjäril,

var blomma, vart strå, varje sten.

Det finns ingen stjärna och blomma,

som Gud inte kallar vid namn.

Det finns inget barn i all världen,

som inte får rum i hans famn.