Följande texter har betytt väldigt mycket för oss efter Minnas död. Klicka på länkarna så kommer texten upp i ett nytt fönster.

Till fjärilens minne

Vid himmelens grind

Nalles vaggsång för sig själv

Sång till friheten

I Guds famn

Gråt inte för att jag är död

Det gungar så fint (psalm 606)